Nye kassaloven

Nye krav til kassasystemer.

Fra 1. januar 2017 må kassasystemer som skal tilbys på det norske markedet tilfredsstille kravene i Kassasystemlova og forskriften som skal fastsettes til loven. Bokføringspliktige selskaper må ha tatt i bruk nye kassasystemer fra 1. januar 2019.

Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg. Det er i dag få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemet for å unndra skatt og avgifter

Reglene innebærer at leverandørene etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller bestemte krav. Blant annet gjelder dette krav til påbudte og forbudte funksjoner, og til sikring av elektronisk journal. Før systemet kan tilbys for salg, utleie eller utlån må leverandørene levere en produkterklæring til Skatteetaten om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket. Dersom leverandøren av kassasystemet ikke har levert produkterklæring, eller kassasystemet ikke oppfyller kravene i kassasystemloven eller i forskriften til loven, kan skattekontoret pålegge leverandøren gebyr.

Har du et bokføringspliktig selskap må du oppgradere eller kjøpe nye kassasystemer med produkterklæring, og bruke disse til å registrere og dokumentere kontantsalg med mer. For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende systemer, må du ha det nye kassasystemet på plass fra 1. januar 2019.

Ref.: Nye krav til kassasystem

Hovedpunktene er:

Klare funksjonskrav til kassasystemene

Krav til produkterklæring (produktfråsegn) fra leverandørene

Brukskrav for de bokføringspliktige

Overtredelsesgebyr (brotsgebr) for leverandører av kassasystem og bokføringspliktige.

Tvangsmulktbestemmelser.

Effektmål

Økte skatteinntekter for staten

Like konkurranseforhold for næringsdrivende

Bedret kontrollregime for kontantomsetning

Les mer på Lovdata om kassasysetemloven og forskrift om krav til kassasystem