Integrasjon

FLERE MULIGHETER FOR INTEGRASJON

Vi har et tett samarbeid med våre kunder. Det betyr i mange tilfeller integrasjon mot eksisterende løsninger. Vi har flere ulike løsninger for enkel overføring til bl.a. regnskapssystemer. For de som krever sanntidskommunikasjon så har vi utviklet EM Access som en egen plattform for integrasjon og tjenester.

EM ACCESS

Som en følge av økende etterspørsmål etter å nå ElGuide sin funksjonalitet og informasjon utviklet vi EM Access. EM Access sørger for at andre systemer kan kommunisere med ElGuide i sanntid. Systemet er fullt skalerbart og justeres etter behov. EM Access inngår også i vår kontinuerlige systemovervåking.

Elektronisk Handelsformat (EHF)

Utveksling av ulike handelsformat - det være seg kontrakter, faktura, anbud med mer har fått en felles plattform gjennom Elektronisk Handelsformat (EHF). Stat og kommune er i dag pålagt å motta alle sine faktura i dette formatet og ElGuide har selvsalgt full støtte for dette gjennom egen modul.

Regnskapsintegrasjon

. ElGuide kan produsere filer for de fleste store regnskapssystem. Ta kontakt for mer informasjon